ریموت کنترل

ریموت کنترل

اکثر قفل های دیجیتال سامسونگ قابلیت اضافه شدن ریموت کنترل را دارد. اگر قفل الکترونیکی سامسونگ را به ریموت کنترل مجهز کنید می‌توان از آن به عنوان مجوز از طرف منشی مستقر در خارج از اتاق و یا فرد داخل اتاق استفاده کرد.