کیت قفل دیجیتال سامسونگ

کیت قفل دیجیتال سامسونگ

کیت قفل دیجیتال سامسونگ برای شناساندن ریموت کنترل به قفل دیجیتال و اضافه کردن OPTION کنترل از راه دور حهت باز و بسته کردن قفل توسط ریموت کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.