دستگیره ای که با اثر انگشت باز می شود (دستگیره اثر انگشتی)


مخترعان موفق به ساخت دستگیره هوشمندی شده اند که با اثر انگشت باز می شود تا بتوان بیش از پیش به سوی ساختمان های پیشرفته گام برداشت.


در سال های اخیر، قفل های هوشمند بسیاری عرضه شده اند که با استفاده از اثر انگشت و بلوتوث کار می کنند اما مخترعان موفق به ساخت دستگیره اثر انگشتی شده اند که تلفیقی از این دو مورد است. این دستگیره دیجیتال Olu نام دارد. کاربران با استفاده از اسمارت فون های خود می توانند کنترل قفل های دیجیتالی را در اختیار داشته باشند.منبع : madyan