قفل الکترونیکی

قفل های الکترونیکی دارای سیستم امنیتی پیشرفته ای می باشند که امنیت محل زندگی و یا کسب و کار شما را افزایش می دهند.

این قفل ها دارای پنل های ورودی رمز و کارت و اثرانگشت می باشند که امنیت خانه شما را چندین برابر می نماید.

یک هفته قبل از اتمام باتری ها دستگاه به شما هشدار می دهد. در صورتی که به هشدار توجه نکرده و باتری ها را تعـویـض نکردیـد، می تـوانـیـد بـا اسـتـفـاده از یـک بـاتـری کتابی ۹ ولتی بـرق دسـتـگاه را تأمـیـن کرده و وارد شـویـد.

تمامی قفل های الکترونیکی شرکت کارن (سامسونگ - گیت من - میلر - اچ گنگ) با ۴ الی ۸ عدد باتری قلمی کار می کند.

منبع : samsungddl

 قفل الکترونیکی،قفل،رمز،کارت،اثرانگشت،بـاتـری کتابی ۹ ولتی،باتری قلمی،الکترونیکی