قفل رمزدار/قفل رمزی/قفل دیجیتال رمزی/قفل الکترونیکی رمزی

به این مدل قفل های الکترونیکی می توان یک رمز بین ۴ تا ۱۲ رقم را شناسایی کرد.

پنل ورودی رمز در قفل رمزی دارای مشخصات زیر می باشد:

1- مخفی بودن صفحه کلید در حالت معمولی در قفل دیجیتال

2- روشن شدن صفحه کلید در هنگام استفاده از قفل الکترونیکی

3- قبل از وارد کردن رمز، دستگاه به شما دو عدد تصادفی می‌دهد. برای آنکه رد اثر انگشت شما بر روی تمامی اعداد باشد و نتوان رمز شخصی شما را به هیچ وجه تشخیص داد.

هدف این شرکت ارائه بهترین محصولات به شما عزیران می باشد….