قفل دیجیتال

 • بدون دستگیره
 • رمز و کارت
 • رمز و اثر انگشت
 • رمز و کارت و اثرانگشت
 • مخصوص شیشه سکوریت
 • مدل های PULL و PUSH
 • همه دسته ها
 • SHP-DP820 (NEW)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - جدیدترین قفل دیجیتال سامسونگ

  - اضافه شدن به سیستم هوشمندسازی منازل

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-820 - کارتي: 7800000 تومان

 • SHP-DP920(NEW)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-DP920 - اثر انگشتی: 10050000 تومان

 • SHS-P520(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - جدیدترین قفل دیجیتال سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-P520 - کارتي: 5650000 تومان

 • SHS-H630(قفل دیجیتال کارتی)

  -دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  -دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  -دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - دارای دستگیره‌ی مقاوم با روکش کروم

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-H630 - کارتي: 4500000 تومان

 • SHS-D500(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال بدون دستگیره سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-D500 - کارتي: 4100000 تومان

 • SHP-DH520(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط ریموت کنترل

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-DH520 - کارتي: 4450000 تومان

 • SHS-G510(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال مخصوص شیشه سکوریت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-G510 - کارتي: 4350000 تومان

 • SHS-2920(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال بدون دستگیره سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-2920 - کارتي: 4100000 تومان

 • SHS-H700(قفل دیجیتال اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای سیستم شناسایی بیومتریک

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-H700 - کارتي: 9050000 تومان

 • YALE-YDM3168(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال YALE

  - قيمت قفل ديجيتال YALE YDM3168 - کارتي: 7500000 تومان

 • LH2100(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال اورنت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل LH2100 - کارتي: 4100000 تومان

 • GATEMAN-A330(قفل اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN A330 - اثر انگشتی: 9570000 تومان

 • GATEMAN-X300(کارت و اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN X300 - اثر انگشتی: 9800000 تومان

 • GATEMAN-F300(اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - پرفروش ترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN F300 - اثر انگشتی: 7620000 تومان

 • GURRDIAN-TM901(کارت و اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال H-GANG

  - قيمت قفل ديجيتال GURRDIAN-TM901 - اثر انگشتی: 6590000 تومان

 • GUARDIAN-TR821(اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - قفل بدون دستگیره H-GANG

  - قيمت قفل ديجيتال GUARDIAN TR821 - اثر انگشتی: 4090000 تومان

 • H7090PSK (NEW)

  - محصول اصلی کشور کره جنوبی

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل H7090PSK - اثر انگشتی: با ما تماس بگیرید...

 • YALE-YDM4109(قفل دیجیتال اثرانگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثرانگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال YALE

  - قيمت قفل ديجيتال YALE YDM4109 -اثرانگشتی: 7585000 تومان

 • مغزی مدل M60G قفل دیجیتال YDM4109

  - دسترسی به مغزی قفل دیجیتال توسط کلید مکانیکی

  - جدیدترین مغزی قفل دیجیتال ییل

  - دارای استانداردهای معتبر جهانی در زمبنه مغزی ضدسرقت

  - قيمت مغزی مدل M60G قفل دیجیتال YDM4109: 35000 تومان

 • مغزی قفل دیجیتال YDM3168

  - دسترسی به مغزی قفل دیجیتال توسط کلید مکانیکی

  - جدیدترین مغزی قفل دیجیتال ییل

  - دارای استانداردهای معتبر جهانی در زمبنه مغزی ضدسرقت

  - قيمت مغزی قفل دیجیتال YDM3168: 40000 تومان