قفل الکترونیکی جدید سامسونگ با دستگیره متفاوت/قفل های دیجیتال PULL & PUSH

در این نوع قفل های دیجیتال، شاهد دستگیره به صورت معمول (دستگیره معمولی درب منازل) نخواهیم بود بلکه نحوه باز شدن در این مدل قفل ها به صورت زیر می باشد:

-از قسمت بیرونی با کشیدن دستگیره هم درب و هم قفل باز می شوند.(pull )

-از قسمت داخلی با فشار دادن دستگیره هم درب و هم قفل باز می شوند.( push )

در فیلم زیر می توان مزایای استفاده از این قفل ها (نسبت به دستگیره های معمولی) را بر روی درب منازل خود مشاهده نمایید: